تبلیغات
کافه ی من

کافه ی من
خوش كرده ام كنارتو دل وا كنم كمی همسایه ی همیشه ی ناآشنا؛سلام 
قالب وبلاگ
نویسندگان
مادر اگر می دانستی چه دردعمیقی قلبم را می فشرد حتم داشتم که بر می گشتی می دانم که نمی دانی !از آن دردهای جانفرسا یست که آدم را به زمین می زند از آن دردها که زمین گیرت می کند مادر درد کمرم را خم کرده پیرو ناتوانم کرده
مادر روبروی جای که می نشستی نشستم اما تو نیستی تو وتسبیحت نیستید تو و چارگلدارت نیستید تو وسرفه هایت نیستید تو  و آن نگاه های پشت سرت نیستید مادرتمام خانه را به دنبالت گشتم توی کمد لباسهایت لای پتوهای آن بالا میان داروهایت اما تو نبودی ! مادر به داروهایت دست زدم اما نگفتی به داروهایم دست نزن
می گویند روحت در خانه است اما من هرجا را که گشتم نبودی حتی کنار گلدانهای گلت که دوستشان داشتی نبودی
همسایه ها همه می گفتند مثل گل شده ای همه حسرت تسبیح دستت را داشتند چه خانمی شده بودی و چه نورانی آمدند صاف صاف بردندت و دم در امامزاده گذاشتندت و من هرچه فریاد زدم نشنیدی
مادر خداحافظی کردم نگفتی خدا به همراهت من گفتم مادر خدا به همراهت اما باز هیچ نگفتی! 
مادر چرا قلبم  نایستاد مادر چرا من هنوز زنده ام مادر چرا من هنوز هستم
مادر یاد آن جسم زیبایت مرا نابود می کند !نکند سردت باشد مادر نکند شانه ات درد بگیرد مادر نکند روی آن خاک ها اذیت بشوی تو دردانه بودی مادر نکند بترسی...
مادر باورم نمی شود رفتی مادر متوجه می شوی باورم نمی شود ! گفتی می روی و باور نمی کنم مادر باورم نمی شود...برچسب ها: مرگ، مادر،
[ پنجشنبه 2 آذر 1396 ] [ 09:42 ب.ظ ] [ emi roz ]
چرا تمام آدم های اینقدر شبیه هم هستند چرا همه یک شکل عاشق می شوند یک شکل می بازندو بعد فکر می کنند از همه متفاوتتر هستندچه فکر احمقانه ای درست شبیه خودمان من هم فکر می کردم تو عاشقترین مرد زمین هستی و عشق ما متفاوتترین عشق دنیاست و تمام حرفهای عاشقانه ی تو اولین بار است که پا بر این دنیا می گذارد ! و هنوز هم ته قلبم متفاوتترین هستی!
من بعد رفتنت نگرانت می شدم  دلم می خواست بدانم چه بر سرت آمده موفق شده ای !؟ شکست خورده ای؟! و فکر می کردم این فقط نگرانی  من  است اما دریغ که تمام زنان سرزمینم نگران تمام مردان زمینی هستند و چه داغی دردناکتر که این التماس عاشقانه از ماورا ء فرود می اید تا آدمی  منقرض نشود
قلبم از شنیدن این  الطفات الهی به درد می نشیند
 تو هنوز زنده ای در گوشه ای از این جهان و در تصوراتت دیگر من مرده ام و حتما کسی دیگر در جای دیگر قلبش برایت می تپد و  تو نیز  و من به نیستی در شهر خاطرات پیوستم و چنگ می زنم  بر گرده این زمین خاکی برای زندگی چه دردناک می شود این  حقیقت تلخ که  مرا به نیستی می کشاند[ سه شنبه 31 مرداد 1396 ] [ 01:37 ب.ظ ] [ emi roz ]
فکر می کردم  عشق این است :تو مرا بیشتر از مادرت دوست داشتی و من هم بیشتر از پدرم و بیشتر از هر کس دیگر در این دنیا. 
برایت حاضر بودم کمی بمیرم و تو نیز شاید! 
بهترین آوازهای دنیا کلام تو بود و به یقین خوبی تو بهترین آرزوها! 
و چقدر زمان زود می گذرد اصلا دلم در هیچ دیداری نلرزید و تو تنها آشنای غریب هزاران ساله من بودی حتی یک جمله ات دلم را بدرد نیاورد  حتی قهرت ،دروغهایت همه خوشایند بود
 من  تمام اینهارا پای تنهایی قلبم گذاشتم و نه عشق!  به غروبت پشت کوه واقع بینانه نگریستم و هیچ وقت محکومت نکردم هیچ وقت به دادگاهت نبردم وهر چه بود پای یک نیاز روحی برای خودم انگاشتم و تورا گوشه ای ار قلبم پنهان کردم و بعضی از  روزها مخفیانه مثل یک راز بزرگ برایت نامه ای می نویسم برای آن کسی که هنوز عشق را درچشمان ساده و روستایش می بینم  و برای این سادگی می میرم
از تو سپاسگزارم بخاطر تمام عشقی که از زبانت بر من جاری شد  تا من هم در زمانی که دنیا برایم رنگ دیگر داشت جریان خون از قلبم  به خنکای یک روز قشنگ بهار در جوانی باشد با تو من هم ضربان عشق را چه درست و چه نادرست در خنده های شیرین قلبم یافتم اگر چه تمام داستانها می رسند به حقیقت تلخ دروغ عشق! اما من هنوز خنده های بینهایت قلبم را در تلاطم عشق بیاد دارم... [ دوشنبه 30 مرداد 1396 ] [ 04:32 ب.ظ ] [ emi roz ]
.
دلم می گیرد وقتی می بینم یک عشق تنها دوازده ساعت قلب کسی را پرتلاطم می کند و بعد همه چیز تخیلی بیش نیست که شخص خودش را بدان مشغول می کند چقدر من عشق و عاشقی را دوست داشتم اگرچه هیچ وقت نسیبم نشد ولی چیزی بی نهایت  زیبابرایم بود کم کم که بزرگتر می شوی می ببینی تمام تصوراتت اوهامی بیش نبوده که از دیگران به تو ارث رسیده و تو وقتی به آنها پی می بری که زمانش به انتها رسیده ودیگر تمام شده وقتی که بقول پدر گرده ات خمیده و دیگر توانی نیست 
  چطور به دل ایدالیستم حالی کنم زندگیم از این فراتر نمی رود منم و این زندگی که پایانش کاملا پیداست  
دیگر نه عشقی در کار است نه معجزه ای و نه پروازی همه چیز پایان گرفته واز این همه حقیقت دستانم کرخ میشود  باید بپذیرم این همه خوف را و یادم باشد دلم را آرام کنم دلم کودکی بیش نیست[ سه شنبه 17 مرداد 1396 ] [ 02:14 ب.ظ ] [ emi roz ]
واین دردناکترین تقدیر نا نوشته دنیا بود واین هیچ وقت عادلانه نبود قسمت من  ازعشق چیزی جز مجاز نبود ومن درتخیل مجازی خود به عشقی مصنوعی رسیدم و من در تخیل خود با امواجی در کهکشانی دیگر عشق را لمس کردم وچه مصنوعی در هپروتی دور از ذهن  عشقی خاموش وجودم را چنگ زد و قلبم را مصنوعی به تپش واداشت و اشکهایم مصنوعی روی گونه هایم غلتیدند و من مصنوعی چشمانی که به من خیره می شد را باور کردم ومن مصنوعی اسیر قلبی عاشق شدم و بعد با تو تمام مسیر سبز اقیانوسی آرام را سپری کردم و بعد با تو تمام گلهای رز وحشی سرخ رنگ را دیدار کردم وبعد با بادهای درگیر سخت خیز سوزناک ملاقات کردم و بعد از آن منتظر حرفی و اوای از آن سوی امواج شدم 
 بعد از این همه هجر مصنوعی سعی کردم تمام راه های نرفته با تورا فراموش کنم و من سعی کردم گرمی دستان نگرفته ات را فراموش کنم و من سعی می کردم در تخیل خام خود روزهای بدون تو را فراموش کنم و تمام جملاتی که به من نگفته ای را فراموش کنم و من سعی  می کنم از یاد ببرم که چقدر ساده ام در پوشش گفتار و کردار و من   سعی می کنم از یاد ببرم تمام نامه های ننوشته ات را و از یاد می برم تمام مسیر به تخیل نشسته ام را...[ سه شنبه 13 تیر 1396 ] [ 10:53 ب.ظ ] [ emi roz ]
یک روز دیگر در تاریکی انبوهی از باور به این اندیشیدم که یک ناجی مهربانتر از پدر از راه می رسد و در این گندمزار دستان پر مهرش رو بسوی تمام شهر خواهد بود و بعد یک یک آرزوهایم را در گوش قاصدکی بیخبر زمزمه کردم  و او را همراه کوچ دست جمعی قاصدکها روانه آسمان کردم
من گم شدم در گوشه حیاط و باز در تخیلم پی چیزی می گشتم  پی چیزی که تقدیر گم شده ام  در آن باشد و دیدم دانه های درشت تسبیح مادر در پی ذکری  چنان تند و دایره وار می روند وصدای وحشتناک از انتظار بگوش می رسد
مادرم دیگر عاشق نیست ولی باز باتردید منتظر کسی است که در حیاط را در پی نوری باز کند و در آستانه در کسی ظهور کند و بعد دست بکشد بر تمام پیری و حسرت زندگی و...
وصدای گنجشکهای حیاط که پی درختی اینجا لانه کرده اند تمام می شود در نگاه حسرت بار پدر که چقدر دیر عاشق شد و  قطرات اشکش دیگر هیچ مفهومی برای مادر ندارد حسرت مارا خواهد کشد ودر سرزمین خاموشان سکنا می گزینیم و چقدر دردناک...[ پنجشنبه 8 تیر 1396 ] [ 03:04 ب.ظ ] [ emi roz ]
می دانی دردناک تر از هر چیزی چیست ؟آنکه بدانی این غریزه لعنتی  دوست داشتن و دوست داشته شدن تو را به دنبال خودش می کشاند و تو هرچه سعی می کنی نمی توانی  از پس اش بر بیای هرچند در ظاهر می توانی اما آن ته  قلبت مغلوبش می شوی من می دانم تو دیگر بر نمی گردی می دانم تو شاید زندگی تشکیل داده باشی اما ته قلبم به این فکرمی کنم یعنی مرا دوست داشت یعنی فریبم داد!؟ و هزاران سوال دیگر نه اینکه بیکار باشم گاهی فکر می کنم بعضی روزها که تو سرکی به من می زنی!
و خوب می دانم تمام این حرفها خیالی بیش نیست و هرکسی پی تقدیری باید برود میدانم، می دانی  من از خواب هزاران ساله ای بیدار شدم و تو اولین کسی بودی که  دیدم و احساس کردم گمشد ه منی و دیگر   به هیچکس این احساس را نداشتم، شاید...
راستش اگر دوباره روزی اتفاقی مثل تو پیش بیاید من حتی لحظه ای نمی ایستم و می گذرم چشمان دنیا را طور دیگر می بیند از تمام ابراز عشقها متنفرم نه بخاطر  آن عشق ساده و پاک تو باشد نه من فقط خیلی بزرگتر شدم و کمی عاقل می دانم این تب فروکش می کند و بعد این هذیان چقدر زندگی سخت است[ جمعه 8 اردیبهشت 1396 ] [ 03:41 ب.ظ ] [ emi roz ]
دست خودم نبود اشک هایم خودشان می آمدند  هر کاری که بلد بودم انجام دادم تا اشکم توی جمع در نیاید اولش خوب توانستم  اما بعد از شام هرچه کردم نشد نمک خوردم ، تک تک انگشتانم را ماساژ دادم اما فایده ای نداشت اشکم سرازیر شده بود همه به من دل داری می دادند و می گفتند خودت را ناراحت نکن ولی اشکم می آمد همه هرچه در توان داشتند برای دلداری من انجام دادن و چقدر مهربانی کردند نوید نگذاشت رانندگی کنم و بعد از  رسیدن به خانه تا آرام شدنم پیشم ماند تا نخندیدم نرفت خانه شان اما حرف زور  خیلی اذییتم کرد حتی یک نفر جرات نکرد حرفی بزند و از من دفاع کند!
همش فکر می کردم اگر تو بودی یعنی می توانستی مرا آرام کنی! اصلا من گریه ام می افتاد یعنی تو بودی چه می شد!؟ می آمدی و می گفتی ناراحت نباش  عزیزم وقتی من را داری  دیگر غم نباید داشته باشی و من با قلبی گرم از هیچ چیز و هیچ کس ناراحت نمی شدم، اصلا دستانم را که می گرفتی تمام غصه هایم می رفت! با من که بودی شاید کسی نمی توانست چیزی بگوید وشاید  فقط من از دور که می دیدمت ناراحتیم تمام می شد و ...[ شنبه 12 فروردین 1396 ] [ 07:42 ق.ظ ] [ emi roz ]
از وقتی بیاد دارم همه از دوست داشتن حرف می زدند تمام زن های محل  دختران کوچک فامیل در تب و تاب دوست داشته شدن بودند و تمام قصه های عمه جان و مادر میرسید به دختر زیبایی که بدبخت بود و بعدش بخاطر زیبایش شاهزاده اسب سوار می آمد سراغش  و او را خوشبخت ترین موجود عالم می کردمثل ماه پیشونیه قصه های  فامیل که هرشب کسی برایمان تعریف می کرد و ماسیر نمی شدیم   
اولین عشق  واقعی را که  از نزدیک دیدم درست یادم نیست چند ساله بودم بنظرم چهار ساله بود پیرمردو پیرزنی همسایه مان بودند مادر بهشان می گفت اوسا صفرو زنش. خیلی پیرو چروکیده بودند  و ما بهشان سر می زدیم قیافشان خاطرم نیست فقط آن زمستان آخر را بیاد دارم که پای کرسی خوابیده بودند ما برایشان آش بردیم  اوساصفر کلاه نمدی  سیاهی سرش بود و  بقیه ی بدنش زیر کرسی  معلوم نبود یک طرف دیگر کرسی زنش نشسته بود آن را که اصلا یادم نیست ادم های خیلی پیر که عجیب و درد ناک  بودندچند روز بعدش زن اوسا صفر مرد و بعد از سه روز  خود اوساصفر. در عالم بچگی چقدر  برایم عجیب بود  من عشق را نمی دانستم چیست اما نوه اوساصفر برای خواهرم می گفت باباجانم وقتی ننه جان مرد بخاطرش مرد خیلی همدیگر را دوست داشتند! بعد از مرگ ننه جان دیگر غذا نخورد رفتیم سراغش  مرده بود، عاشق هم بودند. و  این داستان همیشه با من بود عشق زمینی اینطور  برایم معنی شد هرچند بعدها فهمیدم این گذر عمر باعث وابستگی و عشق آنها شده دبستان که رفتم  برای مش رمضان و آهو خانم همین اتفاق افتاد  فقط فاصله زمانیش چهل روز بود و من یاد گرفتم عشق چیزی است که آدم ها برای هم می میرند و بعد از آن دیگر کسی را ندیدم که اینطور عاشقانه با هم بمیرند.
  تمام دختران چشم براه بزرگ همسایه هامان با چه شادی مثل ماه پیشونی رفتند خانه ی بخت همان های که با خواهرهای بزرگترم دوست بودند و می آمدند عصرها توی حیاط خانه ی ما تاب بازی همان ها که باسن کم در انتظار شوهر بودندو با حسرت و علاقه وگاهی مسخره بازی خواستگارهایشان را برخ هم می کشیدند همه شان دیر یا زود رفتند خانه ی بخت یادم هست با آرزوهایی که بر آورده شد! اما امروز حسرت روزهای دردناک خاکستر نشینی  نوجوانی را حمل می کنند شاهزاده رویا ها اسبش مال خودش بود خانه اش بچه اش و دختران محل ما هم شدند یکی از دارایهای این شاهزاده ها  که هر وقت اراده می کرد می توانست این دارای را رها کند 
 بنظرم باید سالها بگذرد تا مردشان  اسبش را بتازاند و اگر زنده ماندن ،بعدها ساکت و مغموم بشود عاشق سینه چاک مثل اوسا صفر و برایشان بمیرد. و آن وقت دل چروکیدشان یعنی شاد می شود؟ یعنی اندازه بیست سالگی که دلشان پرمیزد برای یک حرف قشنگ راست  و عاشقانه می تپد و شاد می شود!؟

امی رز[ چهارشنبه 9 فروردین 1396 ] [ 01:01 ب.ظ ] [ emi roz ]
بعضی روز ها فکر می کنم اگر به هم می رسیدیم این راه طولانی را چگونه می گذراندیم یعنی من دلم می آمد از دست تو ناراحت بشوم یعنی تو دلت می آمد با من قهر کنی و حرف نزنی! دلت می آمد برای دلخور کردنم به خانواده ام  توهین کنی ؟
و بعد از آن از هم متنفر بشویم و بعد به هم توهین کنیم آنقدر که از گوشهایت آتش زبانه  بکشید و بعد پشیمان بشوی از این همراهی و همه اش توی دلت بگویی این چه کاری بود من کردم و من هم به انتخاب خودم ناسزا بگویم و با چشمانی متورم  و کوچک فرت فرت کنان تمام روز را درقهر بسر ببردم نه راه پیش باشدو نه راه پس و این روزها نبود که من مدام با خودم کلنجار بروم که آیا در عشق تو شکی بودو هزاران دلیل پیدا کنم تو مرا دوست نداشتی و بعد از آن هزاران دلیل که تو عاشقم بودی این معادله دو مجهولیه من هیچ وقت جواب  درست وحسابی ندارد اگر واقعا دوستم داشتی که به هم می رسیدیم  ومن این کلمات را طور دیگر سر هم می کردم امانه تو عقلانی به این مسئله نگاه کردی وکار درستی انجام دادی و این دیگر عشق نیست و این دیگر دیوانگی نیسیت این چیز دیگر است این می شود حساب کتاب این می شود دو دوتا کردن واین درست است اما من عشق را دوست داشتم عشقی افسانه ای چیزی که ماندگار باشد نه من اصلا بدو بیراه نمی گویم اگر توقع داری من عاشق می بودم این دیگر خیلی توقع بزرگیست من می خواستم  پرنسسی باشم در برجی مخوف پر از دیو و ددان پر از ماران خشمگین و شواله ای  اسب سوار مرا از این گرداب مخوف نجات بدهد و بعد باهم زندگی کنیم و بعدش را نمی دانم که چه !می دانی بقیه اش در داستانها نیست فقط با خوبی و خوشی می زیستند
اما من هم می دانم زندگی عشق و دیوانگی سرش نمی شود دوست داشتمان تمام می شد اگر چه من صبورم و هیچگاه بدو بیراه نمی گویم اگر چه من دلم نمی آمد آن آدم حوایم را برنجانم اما زندگی چیز دیگری سر راه این  آدم و حوا می گذاشت و اکنون نیز گذاشته  ... 
  [ دوشنبه 7 فروردین 1396 ] [ 12:34 ب.ظ ] [ emi roz ]

در پی یک واژه یک حرف یک دیدار می گردم

در پی  یک تار   یک پود

یک خورشید یک ماه

در پی یک رد پای تازه

گردش یک باره چرخ گردون

در پی دیداری تازه

اما همه در خوابی دور...

یک جاده

یک روزن نور

یک دریا

یک کوه بزرگ

که  ندارند راه عبور
[ یکشنبه 6 فروردین 1396 ] [ 10:24 ق.ظ ] [ emi roz ]
روزها به کوتاهی یک نفس می آیندو می روند به آنچه فکر می کردم دست نیافتم ، می خواستم بر اساس  قصه ها کسی دیگر باشم می خواستم برنامه بریزم و هزاران می خواستم دیگر اما نشد ما معمولیها معمولی به دنیا می آییم معمولی زندگی می کنیم و شاید معمولی و بی اهمییت بمیریم 
تو را هم معمولی پیدا کردم و طبق شرایط طبیعی جامعه خیلی معمولی و درست از دست دادم بعضی روزها خوشحال می شوم می آیی ناشناس پست هایم را می خوانی و من هم  خودم را می زنم آن درها که تو را اصلا بجا نیاوردم  و نمی شناسم و هر چه تو ایما واشاره می کنی من بازهم کوچه ی علی چپ را نشان می دهم خودت قضا وت کن من  بعد این همه سال چه باید بکنم به روی خودم بیاورم  که تو را می شناسم اگر روزی به هم قول نداده بودیم من هم راحت با تو صحبت می کردم اما حتی بزرگ شده ی اروپا هم که باشی اینطور مواقع حریمها را باید رعایت کنی چه برسد وقتی خیلی معمولی باشی!
کاش تو مطالبم را نمی خواندی و من راحتر می توانستم بنویسم از عشق ، زندگی، رفتن و گذشتن بنویسم که ما خیلی راحتر از این حرفها از هم جدا می شویم و خیلی راحتر از یک نفس همدیگر را فراموش می کنیم و تمام قصه ها که می گویم داستا نهایست که قبلا شنیده ایم  و دوستشان داشتیم مدینه های فاضله ای که هرروز نا خواسته در پی اش هستیم اما نمی توانیم به آن برسیم  امروز درست آن روزیست که تو به من گفتی نمی توانی مرا داشته باشی و من هم طبق شرایط موجود قبول کردم خیلی سعی می کنم منطقی باشم من نیز بدرودی گفتم اما در تمام این سالها مثل موعودی که تو منتظرش بودی منتظر چیزی بودم نمی دانم شاید نجات دهنده ای اما آن را نیز پذیرفتم که وجود خارجی ندارد و کم کم منتظر هیچ کس و چیزی نیستم هرچند انسان به امید زنده است اما ذهنم را از هرچه آینده است خالی کردم ضدو نقیض نمی گویم فقط تو مهمان ناخوانده وبلاگم شدی ومن  این ناشناس را نمی شناسم...[ شنبه 5 فروردین 1396 ] [ 04:58 ب.ظ ] [ emi roz ]
روزهای که می آیدو می رود آنقدر تندو تکراری ست که فقط از روی عکس هایم به اتمام می اندیشم چه زود و دردناک گذشت و من وقت نکردم رویاهایم را بثمر برسانم چه نامرد گذشت  واقعیت  این است زندگی باقی است و این ما ایم که می گذریم ما ایم که فرستمام تمام شد تمام...
امی رز[ جمعه 1 بهمن 1395 ] [ 11:35 ق.ظ ] [ emi roz ]
چشمانم تاب دیدن عشق ندارد گوش هایم زمزمه عاشقانه نمی شنود !بگذار همان داستانهای بیهوده ای که در گوش هایم هست زمزمه اش بلند باشد بگذار چشمان بی رمقم در دور دست چشم براه اسب سواری که رفته است باشد!
  بیهوده برایم قصه ای تازه مخوان که من دیگر تاب دوباره شنیدن ندارم...

امی رز[ یکشنبه 19 دی 1395 ] [ 08:34 ق.ظ ] [ emi roz ]
.
نمی دانم این درد از کجا نشات می گیرد درد اینکه حتما کسی آدم را دوست داشته باشد و همیشه قلب آدم پر از درد باشد که چرا کسانی را که دوست دارد آنها دوستش ندارند یک نفر روزی جای به آدم ابراز علاقه می کند تا دم مرگ چشم انتظار آمدنش و گفتن اینکه دوستت دارم هستیم این بد دردیست...
امی رز[ پنجشنبه 9 دی 1395 ] [ 03:25 ب.ظ ] [ emi roz ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب